УЗИ аппараты общего применения ALOKA


Узи аппарат HITACHI ALOKA Alpha 5

Узи аппарат HITACHI ALOKA Alpha 6

Узи аппарат HITACHI ALOKA Alpha 7

Узи аппарат HITACHI ALOKA ProSound F37

Узи аппарат HITACHI ALOKA ProSound F75

Узи аппарат ALOKA Alpha 10